Nem várható a földminősítés rendszerének változása

Nem tartok szükségesnek jogszabály-módosítást а termőföldek minőségi osztályba sorolása ügyében – közölte a földművelésügyi miniszter. Fazekas Sándor ugyanis Kepli Lajos írásbeli kérdésére azt írta, hogy a jogszabályok jelenleg is biztosítják а földminősítési adatok felülvizsgálatát és indokolt esetben а minőségi osztály, valamint az aranykorona (Ak) érték megváltoztatását.

A jobbikos honatya arra hívta fel a figyelmet, hogy a legtöbb földterület minőségi osztálya és aranykorona értéke több évtizeddel ezelőtt lett megállapítva, sok esetben nem tükrözi a valóságot. Szerinte több esetben előfordult, hogy a földhivatal a földtulajdonos szakértői vizsgálattal is alátámasztott átminősítési kérelmet elutasította (miközben az eljárás során százezres illetéket fizetnek), mivel a rendeletben fennálló osztályba sorozási okok nem álltak fenn. Több kárpótlás útján néhány tíz hektárnyi földterülethez jutott tulajdonos szenvedhetett kárt, akik nem maguk hasznosítják területeiket, hanem bérlet útján műveltetik azt.Fazekas hangsúlyozta, а tulajdonosok а sérelmes határozatok ellen élhetnek а jogorvoslat lehetőségével. Kiemelte, а haszonbérlet nagysága nem kizárólag а földrészlet Ak értéke alapján határozható meg. А szerződés а díj mértékére vonatkozóan tartalmazhat például meghatározott pénzösszeget, vagy az étkezési búzának а hazai tőzsdei átlagára (Ft/kg) alapján számított összeget is.

A tárcavezető közölte azt is, hogy a jogszabályok alapján a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas, illetőleg alkalmassá tett föld minőségét osztályba sorolással а természetbeni állapotnak megfelelően kell megállapítani. А föld minőségeként а minőségi osztályt és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelmet, az Ak értéket kell feltüntetni az ingatlan tulajdoni lapján. A tulajdonos а területileg illetékes járási földhivatalnál kérelmezheti földjének minősítését.

A földek minőségi osztályát (kataszteri tiszta jövedelmét) nem művelési ágváltozásból eredő földminőség változás esetén а földhivatal megváltoztathatja, ha az ingatlan-nyilvántartás adatai és а valóságos állapot között legalább két minőségi osztály különbözet, vagy hektáronként 8 aranykorona eltérés állapítható meg. Ezt az indokolja, hogy а föld minőségében esetleg fennálló, de nem releváns különbség nem elégséges az Ak érték megváltoztatásához.

А földminősítési rendszer а becslőjáráson belül művelési áganként а különböző minőségű területeket minőségi osztályokba sorolja, amelyeket egytől legfeljebb nyolcig terjedő értékszámmal különböztet meg. Az alacsonyabb számérték а jobb talajminőséget mutatja.

A földhivatal а határszemle és а parlagfű felderítés során évente rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végez, ha természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának eltérését észlelik, megteszik а szükséges hatósági intézkedéseket. Fazekas hangsúlyozta: a földminősítés aranykoronás rendszerének fenntartásával legalább középtávon számolni kell (tekintettel а máig lezáratlan földprivatizációra), ezért а földhivatali hálózat folyamatosan gondoskodik а hozadéki rendszer karbantartásáról.

vg.hu

A kérdés teljes szövege ITT olvasható.

A válasz teljes szövege ITT olvasható.

Tags:

Tartalom megosztás

Tartalom átvétel